Mannenzang Rijssen
27 Januari 2024

Rijssen-Noord | Noorderkerk

Noorderkerk 

Tijdens de ambtsperiode van ds. W.C. Lamain ontstaat er een nijpend tekort aan zitplaatsen. Nadat iedere vierkante meter in het kerkgebouw is benut, besluit de kerkenraad de zaak grondig aan te pakken. Hoewel aanvankelijk nog wordt overwogen om naast de Walkerk een tweede kerk te bouwen, wordt daar al spoedig van afgezien, omdat dit niet als een oplossing voor het geheel van de gemeente wordt gezien.
Omdat er in de naoorlogse jaren in ons land groot gebrek aan bouwmaterialen bestaat, mag er pas met de bouw van de nieuwe kerk worden begonnen als ook het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting hiermee heeft ingestemd.


Mede dankzij de inspanningen van ds. L. Rijksen wordt er al spoedig toestemming van het ministerie verkregen. In 1952 gaan ook de leden met de bouwplannen akkoord. Op zaterdagmiddag 11 juli 1953 vindt de eerstesteenlegging plaats door ds. P. Honkoop (sr). Op 20 mei 1955 wordt de nieuwe kerk officieel in gebruik genomen. Burgemeester W. Zeeuw gaf de naam Noorderkerk gaarne in overweging voor het kerkgebouw.
Met de ingebruikname van de Noorderkerk beschikt de Gereformeerde Gemeente van Rijssen in 1955 over het grootste protestantse kerkgebouw van ons land. Zo heeft de kerk vijf ruime ingangsportalen en zeven uitgangen. De inhoud van de kerkzaal bedraagt 13.000 kubieke meter.
Naast de 1980 zitplaatsen beschikt het kerkgebouw over een ruime trouwzaal, drie vergaderzalen en een aantal nevenruimten. Een van de opvallendste aspecten van de kerkzaal is dat deze geen kolommen heeft die het zicht op de kansel belemmeren.
In 1980, als de Noorderkerk 25 jaar in gebruik is, wordt de toren van een luidklok voorzien. Het opschrift op de klok luidt: Ik werd aangebracht bij het 25-jarig bestaan van de Noorderkerk, behorende tot de Geref. Gemeente van Rijssen, in het jaar 1980.
In 2004 wordt er een nieuw orgel in de kerk geplaatst, gebouwd door orgelmaker H. van Eeken te Herwijnen. In dezelfde periode wordt het kerkgebouw uitgebreid met een aantal zalen, bestemd voor de catechisaties en het verenigingswerk.


Parkeermogelijkheid: